میزبانی وب حرفه ای لینوکس

Pro1


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
594,000ریال
Polu-godišnje
Naruči
Pro2
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
774,000ریال
Polu-godišnje
Naruči
Pro3


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
1,194,000ریال
Polu-godišnje
Naruči
Pro4


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
1,374,000ریال
Polu-godišnje
Naruči
Pro5


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
1,554,000ریال
Polu-godišnje
Naruči
Pro6


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
529,000ریال
Mjesečno
Naruči
Pro7


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
S početkom od
825,000ریال
Mjesečno
Naruči