میزبانی وب حرفه ای لینوکس

Pro1


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Starting from
594,000ريال
Semi-Annually
Order Now
Pro2
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Starting from
774,000ريال
Semi-Annually
Order Now
Pro3


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Starting from
1,194,000ريال
Semi-Annually
Order Now
Pro4


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Starting from
1,374,000ريال
Semi-Annually
Order Now
Pro5


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Starting from
1,554,000ريال
Semi-Annually
Order Now
Pro6


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Pro7


شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.

 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases