با توجه به آخرین اطلاعیه رسلو (یک مرکز ثبت دامنه یا Registrar) و با توجه به اینکه یکی از رجیستری های همکار تسنیم برای ثبت دامنه رسلو می باشد و در نتیجه برخی از دامنه های مشتریان ما و در واقع اکثر ایرانیان در این رجیستری ثبت شده است. از همه کاربران که دامنه هایی به غیر از دامنه های ملی (با پسوند ir) را نزد ما ثبت کرده اند، تقاضا می شود در اولین فرصت ممکن درخواست تمدید دامنه خود را در پورتال مشتریان تسنیم ایجاد کنند.

در نتیجه ما دامنه شما را به رجیستری دیگری که مورد اطمینان از نظر تحریم می باشد منتقل می کنیم و دامنه شما یک سال نیز تمدید خواهد شد.


با تشکر از همکاری شما

Tuesday, July 18, 2017

« برگشت