خوشبختانه تسنیم موفق به ارتقاء درجه نماد امنیت خود به نماد دو ستاره شد، این بالاترین درجه ممکن نماد امنیت الکترونیک می باشد که "مرکز تجارت الکترونیک " وزارت صنعت معدن و تجارت" به کسب و کارهای اینترنتی ارائه می دهد.

امیدواریم با تلاش همکاران ما تمام شرایط برای کسب رضایت شما مشتریان گرامی فراهم گردد.Friday, August 28, 2015

« برگشت