Thursday, July 26, 2018

با توجه به آماده شدن سرورهای نسل جدید تسنیم مجهز به درایوهای NVMe، جهت ارائه سرویسهای هر چه بهتر به کاربران محترم سرویسهای میزبانی حرفه‌ای و میزبانی ویژه وردپرس و نیز میزبانی سازمانی به سرورهای جدید منتقل خواهند شد.

سرویسها طی روزهای اتی و به تدریج به سرورهای جدید منتقل خواهند شد و اطلاع رسالنی لازم از طریق ایمیل انجام می‌شود.
این انتقال بدون هیچ دان تایمی انجام خواهد شد.
« برگشت