انتقال برخی از یوزرها به سزوز جدید.

بسمه تعالی با یاری خداوند متعال سرور شماره 2 قومس هاست در دیتاسنتر قدرتمند کارو در کارولینای شمالی راه اندازی شد، لذا در جهت حفظ کیفیت برخی از یوزرها به سرور جدید منتقل شدند که از طریق واحد ...

9 10 11