میزبانی وب لینوکس داخل ایران

IR-Pro1

100 مگابایت فضا
1 گیگا بایت پهنای باند ماهانه

IR-Pro2


پهنای باند ماهانه 2 گیگ

 • 200 مگابایت
  میزان فضا
IR-Pro3


پهنای باند ماهانه 5 گیگ

 • 500 مگابایت
  میزان فضا
IR-Pro4


پهنای باند ماهانه 10 گیگ

 • 1 گیگابایت
  میزان فضا
IR-Pro5


پهنای باند ماهانه 20 گیگ

 • 2 گیگا بایت
  میزان فضا
IR-Pro6


پهنای باند ماهانه 50 گیگ

 • 5 گیگا بایت
  میزان فضا