نمایندگی میزبانی وب لینوکس

LR1
Whm+Cpanel

 • 3000 مگابایت میزان فضا
 • 80000 مگابایت
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
 • بله
  Dns اختصاصی
LR2


Whm+Cpanel

 • 5000 مگابایت میزان فضا
 • بله
  Dns اختصاصی
LR3


Whm+Cpanel

 • 10000 مگابایت میزان فضا
 • بله
  Dns اختصاصی
LR4


Whm+Cpanel

 • 20000 مگابایت میزان فضا
 • بله
  Dns اختصاصی
LR5


Whm+Cpanel

 • 50000 مگابایت میزان فضا
 • بله
  Dns اختصاصی
LR6


Whm+Cpanel

 • 100000 مگابایت میزان فضا
 • بله
  Dns اختصاصی