اختلال در تلفن های تماس شرکت


به نام خدا

متاسفانه تلفن گویای شرکت با مشکل فنی مواجه شده است ، هر چند تیم پشتیبانی تسنیم از طریق سامانه پشتیبانی همواره در خدمت شماست با این حال شماره تماس موقتی نیز تا رفع مشکل شماره اصلی و سیستم تلفن گویا ارائه میشود:

02166948206

با تشکرMonday, January 26, 2015

« برگشت

Language: