نصب گواهی نامهssl در پورتال مشتریان تسنیم


نظر به اهمیت اطلاعات مورد تبادل در پورتال مشتریان تسنیم ، گواهی نامه ssl جهت رمزنگاری اطلاعات مورد تبادل بر روی پورتال تسنیم نصب و راه اندازی گردید.Friday, August 28, 2015

« برگشت

Language: