Pro1
Începănd de la 594,000ريال Semestrial

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 100 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro2
Începănd de la 774,000ريال Semestrial
 • 200 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro3
Începănd de la 1,194,000ريال Semestrial

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 500 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro4
Începănd de la 1,374,000ريال Semestrial

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 1000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro5
Începănd de la 1,554,000ريال Semestrial

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 2000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro6
Începănd de la 529,000ريال Lunar

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 5000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită
Pro7
Începănd de la 825,000ريال Lunar

شما میتوانید این سرویس را به صورت ماهانه و یا سالانه خریداری فرمایید.
 • 10000 مگابایت
  میزان فضا
 • نامحدود
  پهنای باند
 • نامحدود
  Sub Domains
 • نامحدود
  FTP Accounts
 • نامحدود
  Email Accounts
 • نامحدود
  MySQL Databases
Comandă acum Configurare gratuită